Affiliated to Savitribai Phule Pune University, NAAC accredited “A” Grade (3.62 CGPA) | AISHE Code : C - 41431, UGC Special Heritage Status | UGC - College of Excellence (CE) | DBT - STAR Status, #F. C. Road, Shivaji Nagar, Pune - 411004

SEED Money

Name of the teacher provided with seed money The amount of seed money Year of receiving
Anand Katikar 15000.00 2021
Ashish Yengantiwar 15000.00 2021
Ishita Ghoshal 15000.00 2021
Meghana Kulkarni 25000.00 2021
Nandkumar Mandlik 15000.00 2021
Raka Dabhade 25000.00 2021
Rupali Shinde 15000.00 2021
Santosh Pharande 15000.00 2021
Shivaji Kokate 20000.00 2021
Shyam Mude 10000.00 2021
Swarupa Chowdhury Deepa Kulkarni 15000.00 2021
Vaishali Thakur Rupali Gaikwad 20000.00 2021
2021-22
Panchsheela Kamble 30000.00 2022
Vrushali Limaye Anjali Naik Panchasheela Kamble 39000.00 2022
Santosh Dhotre 20000.00 2022
Chhandas Naikwade 25000.00 2022
Amruta Kulkarni Chhandas Naikwade 23000.00 2022
Ankit Rawal 20000.00 2022
Megha Deuskar Sheetal Ruikar 15000.00 2022
Sheetal Ruikar Aparna Vaidyanathan Sujata Ambekar 15000.00 2022
Smita Bhanap Poonam Deshpande Minakshi Suresh Sameer Terdalkar 15500.00 2022
Sujata Sathe Margaret Salve 27000.00 2022
Chandra Sengupta Gauri Bhawkar 30000.00 2022
Saylee Kalekar 30000.00 2022
Swarupa Choudhari Kirti Limgaonkar Meenakshi Suresh 100000.00 2022
Pramod Phirke 36000.00 2022
Neha Joshi 30000.00 2022
Nandini Kotharkar 100000.00 2022
Rupali Gaikwad Minakshi Suresh 100000.00 2022
Kiran Fulzele Poonam Deshpande Minakshi Suresh Vaishali Thakur 40000.00 2022
Vaishali Thakur Minakshi Suresh Rupali Gaikwad Sameer Terdalkar 100000.00 2022
Ujwala Patil Jatinder Kaur Minakshi Suresh Parbati Bandyopadhyay Khoosbu Vadera 120000.00 2022
Gauri Lohar 30000.00 2022
Sanket Tembe 110000.00 2022